www.margaretka.sk

MARGARÉTKA
OZ - pre zdravotne a telesne postihnutých a ich rodiny
DS - denný stacionár
OS - opatrovateľská služba

ŠLÚ MARÍNAMoje prianie je,aby ľudia pochopili,že deti s telesným postihnutím nemajú žiadnu chorobu... Tieto deti nehľadajú liek,ale chcú byť akceptované a mať právo byť ako ostatné deti.

Nie je ťažké milovať dieťa zdravé a krásne, ale len Veľká láska sa dokáže skloniť k dieťaťu postihnutému!...

   
5966-oz-margaretka-v-prezidentskom-palaci-2.jpg

MARGARÉTKA OZ

Občianske združenie Margarétka je nepolitické občianske združenie. Občianske združenie vzniklo v roku 2003 z iniciatívy rodičov detí so zdravotným a telesným postihnutím. OZ Margarétka je zamerané na pomoc osobám so zdravotným a telesným postihnutím a ich rodinám. Predmetom činnosti občianskeho združenia je integrácia zdravotne a telesne postihnutých do spoločnosti, pomoc pri ochrane ich práv a právom chránených záujmov, poskytovanie sociálnych služieb, mimoškolská záujmová  činnosť, ale i klubová činnosť – podporné skupiny rodičov.

 Od roku 2013 OZ Margarétka prevádzkuje denný stacionár pre osoby so zdravotným a telesným postihnutím.

A od decembra roku 2015 OZ Margarétka zriadilo aj terénnu opatrovateľskú službu pre osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby. Keďže sa jedná o terénnu službu, táto služba je poskytovaná priamo v domácnostiach klientov v okrese Banská Štiavnica. 

 

 

 
 

 

MARGARÉTKA - DS ( denný stacionár )

MARGARÉTKA - DS ( denný stacionár )

  Nie je podstatné koľkokrát padneš na hubu...ale to,koľkokrát sa postavíš a ideš ďalej...

 

 

Pozrite si fotogalériu cvičení v našej klubovni.

 

 

  Viac...

Copyright © 2007-2015 MARGARETKA    Foto: Ján Koťo. Všetky práva vyhradené.     Webdesign: www-stranky.sk