www.margaretka.sk

MARGARÉTKA
OZ - pre zdravotne a telesne postihnutých a ich rodiny
DS - denný stacionár
OS - opatrovateľská službaNie je ťažké milovať dieťa zdravé a krásne, ale len Veľká láska sa dokáže skloniť k dieťaťu postihnutému!...

Mojim prianím je,
aby ľudia pochopili, že deti s telesným postihnutím nemajú žiadnu chorobu...Tieto deti nehľadajú liek, ale chcú byť akceptované a mať právo byť ako ostatné deti.Kto sme

Margarétka je mimovládne nepolitické združenie starajúce sa o o rozvoj zdravotne a telesne postihnutých a ich rodín s celoslovenskou pôsobnosťou. Margarétka bola založená v roku 2003 rodičmi zdravotne ťažko postihnutých detí. Sídlo má v Banskej Štiavnici, eviduje 90 rodín, čo je asi 300 členov. 

Poslaním občianskeho združenia je zoskupovať telesne postihnutých a ich rodiny. Organizujeme športové, kultúrne a benefičné podujatia. Aktívne sa podieľame pri rehabilitačno-rekondičných pobytoch pre rodiny so zdravotne a telesne postihnutým členom.
 


img00019a (8K)
Okrem spoločenských stretnutí, sociálneho poradenstva je naša priorita odborná rehabilitácia pre deti s diagnózou Detská mozgová obrna (DMO) a Downov syndróm. Následne, keď sa denne cvičí s týmito deťmi, tak vyvrcholí to v júni rehabilitačným pobytom v Grécku, ktorý sprevádza odborný lekársky dozor a naša pani fyzioterapeutka, ktorá cvičí celoročne s týmito deťmi. Rehabilitáciu prevádza rehabilitačný pracovník, ktorý má certifikát na Vojtovu reflexnú metódu. 
 
 
 
 
Vojtova metóda je metóda pri ktorej sa snažíme dieťatko aktivovať, čiže aktivujeme jednotlivé svalové skupiny cez reflexné body. Vojtova technika bola pôvodne určená pre deti s DMO, no neskôr sa zistilo, že je vhodná aj pre deti, ktoré majú rôzne poruchy svalovej funkcie (svalová dysbalancia) a pre deti, čo majú skoliózu, deti po úrazoch, najmä po úrazoch mozgu a zároveň aj pre dospelých po mozgových príhodách a po úrazoch.
 
img00011a (9K)
 
 
 


Kto a ako sa môže stať členom MARGARÉTKY O.Z.

Každá plnoletá, fyzická osoba bez ohľadu na štátnu a občiansku príslušnosť, pohlavie, rasu, vzdelanie, spoločenské, kultúrne, sexuálne zameranie, vierovyznanie či zdravotný stav súhlasia so zameraním združenia a jeho stanovami. Písomnou formou - prihláškou - prejavia záujem aktívne sa podieľať na činnosti združenia a vyhľadávať nové formy realizácie činností, súhlasia so stanovami.  O prijatí a neprijatí rozhoduje výbor združenia.
 

Copyright © 2007-2015 MARGARETKA    Foto: Ján Koťo. Všetky práva vyhradené.     Webdesign: www-stranky.sk       statistika