www.margaretka.sk

MARGARÉTKA
OZ - pre zdravotne a telesne postihnutých a ich rodiny
DS - denný stacionár
OS - opatrovateľská službaNie je ťažké milovať dieťa zdravé a krásne, ale len Veľká láska sa dokáže skloniť k dieťaťu postihnutému!...

Mojim prianím je,
aby ľudia pochopili, že deti s telesným postihnutím nemajú žiadnu chorobu...Tieto deti nehľadajú liek, ale chcú byť akceptované a mať právo byť ako ostatné deti.

Ekonomický software
Vaše 2 % z dane

Milí priatelia!

Dovoľujeme si Vás osloviť aj tento rok s prosbou o Vaše 2% z dane, pre regionálny denný stacionár telesne a mentálne postihnutých klientov vo veku  od 18 do 50 rokov.

Naše zariadenie Margarétka DS  má sídlo v Banskej Štiavnici na ulici Bratská 1482/9.

Finančné prostriedky budú použité na množstvo aktivít komplexnej sociálnej rehabilitácie. Činnosť môžete sledovať  na sociálnej sieti Facebook:  Margaretka Oz-Ds, alebo web: www. margaretka.sk.

Radi Vás uvítame aj osobne v našom zariadení. 

    Cieľom je aby osoby s postihnutím nežili segregovane, ale aby mali denné činnosti,  aktivity,   

     návyky, čo najpodobnejšie zdravým ľuďom.

     Takýmto spôsobom pomáha zariadenie skvalitniť život aj rodičom a rodinným príslušníkom  nakoľko pocit, že je o ich blízkych dobre postarané im umožňuje venovať sa aktivitám, na ktoré nemajú čas počas starostlivosti o znevýhodneného.

Bohužiaľ momentálne je taká situácia, že niekto by nás rád videl v uzavretých segregovaných veľkokapacitných zariadeniach . My sme takí ako Vy , chceme byť spolu, pomôcť jeden druhému a žiť medzi Vami. 

S úctou klienti denného stacionára.

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

ZAMESTNANEC - používa záväzné tlačivá:

FYZICKÁ OSOBA (podnikateľ):

PRÁVNICKÁ OSOBA:

Tlačivá potrebné na poukázanie 2% dane nájdete aj na  http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

Podporte činnosť OZ Margarétka darovaním  2% z dane z prijímu. Vaše 2% podporia činnosť občianskeho združenia zameranú na  pomoc osobám so zdravotným a telesným znevýhodnením a ich rodinám.    

 Darujte 2% a pomôžte tým, ktorí si vašu pomoc úprimne vážia.

Našu činnosť nájdete na fb: Margarétka Oz_Ds

Údaje o prijímateľovi 2% z daní:

MARGARÉTKA
Občianske združenie
37897756
Bratská 1482/9
96901 Banská Štiavnica


Copyright © 2007-2015 MARGARETKA    Foto: Ján Koťo. Všetky práva vyhradené.     Webdesign: www-stranky.sk