MARGARÉTKA - občianske združenie

pre zdravotne a telesne postihnuté deti a ich rodiny.


Kolpašská 6, 969 01 Banská Štiavnica

www.margaretka.sk    skype:  margaretka_oz

e-mail:  margaretka@margaretka.sk

orange: 0907 144 103; t-mobil: 0902 460 678; O2: 0949 715 114 

              

P R I H L Á Š K A

      

Meno:  

Priezvisko:  

Meno dieťaťa:     

Dátum nar. dieťaťa:  

Diagnóza dieťaťa:  

Bydlisko:  

Mobil:  

Telefón:  

E-mail:  

Skype:  


  Druhé dieťa ŤZP alebo ZP, a ďalšie deti do 18 rokov

Meno dieťaťa:  

Dátum nar.: 

Diagnóza dieťaťa:  

Meno dieťaťa:  

Dátum nar.:  

Meno dieťaťa:  

Dátum nar.:  

Meno dieťaťa:  

Dátum nar.:  

Meno dieťaťa:  

Dátum nar.:  

 

Všetky údaje budú použité len pre potreby MARGARÉTKY a nebudú poskytnuté tretej osobe.

 

V:  

Dňa:  

Podpis:Odpíšte text podľa obrázku: