www.margaretka.sk

MARGARÉTKA
OZ - pre zdravotne a telesne postihnutých a ich rodiny
DS - denný stacionár
OS - opatrovateľská službaNie je ťažké milovať dieťa zdravé a krásne, ale len Veľká láska sa dokáže skloniť k dieťaťu postihnutému!...

Mojim prianím je,
aby ľudia pochopili, že deti s telesným postihnutím nemajú žiadnu chorobu...Tieto deti nehľadajú liek, ale chcú byť akceptované a mať právo byť ako ostatné deti.Registrácia do občianskeho združenia Margerétka

Chcete sa stať členom MARGARÉTKY o.z.?
  • Členmi môžu byť fyzické aj právnické osoby, plnoletí občania bez ohľadu na občiansku a štátnu príslušnosť, pohlavie, rasu, vzdelanie, spoločenské, kultúrne, sexuálne zameranie, vyznanie a zdravotný stav.
  • Písomnou formou prejavia záujem aktívne sa podieľať na činnosti združenia a vyhľadávať nové formy realizácie činností, súhlasia so stanovami MARGARÉTKY o.z.
  • Členom sa stane rodina alebo jednotlivec po zaslaní prihlášky do OZ Margarétka.
  • Členský príspevok v Margarétke je 10,- €  ročne na rodinu a po uhradení tejto sumy ste členom. Máte právo hlasovať a rozhodovať o cieľoch a byť volený do správnej rady. Môžete sa stať členom združenia aj keď neuhradíte členský príspevok, ale v takom prípade nemáte právo hlasovať, voliť .

  • Prihláška tu:  Vyplniť a poslať prihlášku
     

  

Copyright © 2007-2015 MARGARETKA    Foto: Ján Koťo. Všetky práva vyhradené.     Webdesign: www-stranky.sk       statistika